مرور برچسب

فین تک چیست؟

فین‌تک ایران حباب دارد

 به فین‌تک‌ها به چشم فرصت نگاه کنیم نه تهدید. حساسیت بانک‌ها در مورد ارقام کلان بانکی و تعداد میلیونی مشتریان و تراکنش‌ها را درک کنیم.» این جملات چکیده‌ای از سخنان احسان طاهباز…
مطالعه مطلب ...

تعریف‌مان از مجوز چیست؟

کجایند‌ آنان که بر طبل مجوز می‌کوبید‌ند‌ و اگر ولشان می‌کرد‌ی می‌گفتند‌ اگر زیر د‌وش حمام هم بزنید‌ زیر آواز، مجوز لازم می‌شوید‌. د‌ر حالی که از همان ابتد‌ا می‌توانستیم چارچوبی…
مطالعه مطلب ...