مرور برچسب

فوجیتسو

تانگو ماتسوموتو از مدیران فوجیتسو از ظرفیت‌های آینده وب می‌گوید

اما در یک دنیای پیوسته، ارزش برای هر کاربر نهایی از طریق یک اکوسیستم دیجیتال که از مرزهای صنایع موجود پا را فراتر می‌گذارد، ایجاد خواهد شد. از دیدگاه یک کاربر نهایی، او می‌تواند…
مطالعه مطلب ...