مرور برچسب

فروش نقدی

درآمد عملیاتی

درآمد، مقدار پولی است که ارائه‌کنندگان با ارائه خدمات خود به دست می‌آورند. هنگامی که یک موسسه، خدماتی برای دیگران انجام دهد‌، در ازای آن مبلغی از ایشان دریافت می‌کند یا معادل…
مطالعه مطلب ...