مرور برچسب

غم پروانه ای

غم پروانه‌ای

شب است، شب چهارم محرم... در تحریریه «شنبه» داریم صفحه‌ها را می‌بندیم تا بفرستیم چاپخانه؛ از بیرون صدای دسته‌های عزاداری می‌آید. طبل‌ها و سنج‌ها تاریخ را به‌هم می‌کوبد. این صدا…
مطالعه مطلب ...