مرور برچسب

عینک هوشمند

کابردهای سوء‌تفاهم

فاصله میان این دو اتفاق، دو سال است؛ یعنی دو سال بی‌خبری و این تصور که عینک هوشمند از مسیر تولید خارج شده و ما تا رسیدن به آن تکنولوژی راه فراوان داریم، اما نه فقط این مسیر متوقف…
مطالعه مطلب ...