مرور برچسب

عضلات

خاموش‌کردن درد سیاتیک

یکی از تمرین‌های ساده‌ای که برای کاهش درد سیاتیک می‌توانید سراغش بروید، فشاردادن کمر به زمین است. برای انجام این حرکت، روی زمین دراز بکشید؛ دست‌هایتان را دو طرف‌تان قرار دهید و…
مطالعه مطلب ...