مرور برچسب

طراحی تجربه کاربری

چتر تجربه کاربری

در دنیای تجربه کاربری تعاریف و بخش‌‌بندی‌های مختلفی برای این حوزه  تعریف شده است. هرشخص، گروه یا سازمانی که در این حوزه به‌صورت حرفه‌ای کار می‌کند، یک تعریف و بخش‌بندی خاصی از خود…
مطالعه مطلب ...

موفقیت استارتاپ‌ها در گرو طراحی براساس تجربه کاربری است

در ایران طراحی وب‌سایت را بیشتر در مفهوم طراحی بصری می‌فهمند در حالی که چیزی که به آن دقت نمی‌شود، این است که در واقع وب‌سایت باید به شکل یک محصول دیده شود که هم بحث طراحی تجربه…
مطالعه مطلب ...