مرور برچسب

صبحانه نون بربری

مراسم خداحافظی پایان سال اکوسیستم استارتاپی برگزار شد

هفتمین جلسه صبحانه نون‌بربری شنبه (مراسم خداحافظی پایان سال اکوسیستم استارتاپی ایران) با‌حضور فعالان اکوسیستم استارتاپی و جمعی از مدیران دولتی و معاون فضای مجازی دادستان کل کشور و‌…
مطالعه مطلب ...