مرور برچسب

شنبه

هشتگ شو

هشتگ، این مفهوم جهانی و امروزی و داغ، نماد به‌هم‌پیوستگی هزاران آدم در سرتاسر دنیاست. نماد افکار عمومی فراملیتی، آنچه که افراد را به دنبال خود می‌کشاند و درباره سوژه داغ و…
مطالعه مطلب ...

غم پروانه‌ای

شب است، شب چهارم محرم... در تحریریه «شنبه» داریم صفحه‌ها را می‌بندیم تا بفرستیم چاپخانه؛ از بیرون صدای دسته‌های عزاداری می‌آید. طبل‌ها و سنج‌ها تاریخ را به‌هم می‌کوبد. این صدا…
مطالعه مطلب ...

چک‌چک!

چیزهایی که از آن‌ها متنفریم، در بزنگاه زندگی به کمکمان می‌آید. حتما برایتان پیش آمده که درشب‌بیداری‌های ناخواسته مثل دندان‌درد یا درد معده، صدای چک‌چک قطره آب، روح و روانتان را…
مطالعه مطلب ...