مرور برچسب

شبکه اجتماعی

هرکسی کار خودش !

کارجو پلاس یک شبکه اجتماعی برای اشتراک‌گذاری مهارت‌ها‌ست که بستری را  برای شبکه‌سازی، تشکیل تیم، بهینه‌سازی ترکیب تیم‌ها و استخدام فراهم کرده است
مطالعه مطلب ...