مرور برچسب

شبکه‌سازی

محتوای ارزش‌آفرین

به منظور معرفی و توسعه مفهوم ارزش‌آفرینی محتوا و ارائه خدمات مبتنی بر آن‌ و همچنین با هدف ایجاد یک محیط سازنده برای خلق و پرورش ایده‌های کارآفرینانه، شتاب‌دهنده «تاب تک» با حمایت و…
مطالعه مطلب ...

مدیران فناوری اطلاعات به«اکوسیستم دیجیتال» روی آورده‌اند

طبق گفته شرکت گارتنر، نیمی از مدیران فناوری اطلاعات در اروپا، خاورمیانه و آفریقا در حال شرکت در یک «اکوسیستم دیجیتال» هستند؛ به عبارت دیگر، آنها دارند در فناوری‌های دیجیتال از قبیل…
مطالعه مطلب ...