مرور برچسب

سرگرمی

از تمایز نترسیدن

کتاب با لحنی ساده، تمام مسیر را برایتان روشن می‌کند و حتی می‌توان گفت خلاصه‌ای جامع و کامل را ازتمام نظریه‌های ارتباطی در اختیارتان قرار می‌دهد و بیراه نیست اگر بگوییم که از 4سال…
مطالعه مطلب ...