مرور برچسب

سرمقاله

تیم ملی ما کجاست؟

وقتی پای فوتبال به میان می‌آید، آدم‌ها هم مثل توپ گرد به سویی پرتاب و از هم دور می‌شوند. یکی می‌شود طرفدار دوآتشه پرسپولیس و دیگری استقلال. فوتبال به‌مثابه یک ایدئولوژی فراگیر در…
مطالعه مطلب ...

TNT و سه زیپ

زمانی بهزاد‌‌ نبوی، سیاستمد‌‌ار کار‌کشته گفته بود‌‌، سیاستمد‌‌اری که می‌خواهد‌‌ موفق باشد‌‌، باید‌‌ سه‌زیپش را ببند‌‌د‌‌؛ زیپ د‌‌هان، زیپ جیب و زیپ ... د‌‌ر این شرایط سخت برای به…
مطالعه مطلب ...

مرگ کارآفرینانه!

این عبارت را شنیده‌اید که کار به جای سخت رسیده؟ می‌خواهی زمین را بکنی یا وقتی قصد داری وزن کم کنی، همه چیز در ابتدای کار آسان است اما بعد از مدتی حس می‌کنی کلنگت به زمین سخت خورده…
مطالعه مطلب ...

دوران «دبل ونچر» شروع نهضت نمی‌دانم

پابلو‭ ‬نرودا،‭ ‬شاعر‭ ‬شیلیایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۷۱‭ ‬جایزه‭ ‬نوبل‭ ‬ادبی‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کرد،‭ ‬شعر‭ ‬زیبایی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬حتما‭ ‬شنیده‌اید‭.‬ نان‭ ‬را‌،‭ ‬هوا‭ ‬را روشنی‭…
مطالعه مطلب ...

لبخندی از ته‌دل

سال تمام می‌شود برای همه آنهایی که موفق شدند و برای آنهایی که نارو خوردند یا بر‌اثر اشتباهشان یا به خاطرکمبود سرمایه و به خاطر یک عالمه یاهای دیگر شکست خوردند. تحویل سال برای همه…
مطالعه مطلب ...