مرور برچسب

زلار

مکالمه ۱۰ ساعته با مشتری!

درحالی‌که در لاس‌وگاس برای برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریتی برای کارمندانمان مشغول به برنامه‌ریزی بودم، تصمیم گرفتم از فرهنگ سازمانی اصیل و قدرتمندشرکت زاپوس نیز برایشان بگویم.…
مطالعه مطلب ...