مرور برچسب

زرین پال فیلتر

تلگرام باعث فیلتر شدن استارتاپ های زرین پال،پی پینگ،باهمتا و ایدی پی شد

استارتاپ های زرین پال،پی پینگ،باهمتا و ایدی پی به دستور مقام محترم قضایی از ساعاتی پیش فیلتر شدند. علت فیلتر شدن استارتاپ های مالی به دلیل استفاده از تلگرام برای انتقال پول…
مطالعه مطلب ...