مرور برچسب

ریسک

۱۸۰۰ میلیارد تومان است!

ادعای عجیب غریب و تردیدآمیز علیرضا دلیری، معاون اداری مالی معاونت علمی: در ۳ سال گذشته بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال، سرمایه‌گذاری خطرپذیر صورت گرفته یا در حال اجرا‌ست، این در حالی…
مطالعه مطلب ...

گلادیاتورهای استارتاپی

د‌ر روزهایی که صحبت از شرایط و وضعیت نامساعد‌ و حتی خطرناک سرمایه‌گذاری د‌ر استارتاپ‌هاست، ریسک این وضعیت را چه کسی باید‌ عهد‌ه‌د‌ار شود‌؟ شفاف‌تر اینکه، مسئولیت وضعیت فعلی را چه…
مطالعه مطلب ...

نشاط جوانی ز پیران مجوی

این که جوان‌ها پرانگیزه هستند و تلاش بیشتری می‌کنند خیلی کلیشه‌ای است اما واقعیت این است که برای کسانی که دنبال شریک می‌گردند و یا به‌دنبال سرمایه‌گذاری در یک شرکت هستند دانستن…
مطالعه مطلب ...