مرور برچسب

رنه لاگوست

رنه لاگوست

René Lacoste تاجر،طراح مد ، بازیکن تنیس (1996-1904) عضو افسانه ای چهار تفنگدار فرانسوی تنیس ، رنه لاگوست مخترع راکت تنیس فلزی و بنیانگذار خط تولید پوشاک ورزشی لاگوست خلاصه…
مطالعه مطلب ...