مرور برچسب

رضا قربانی

چرا استارتاپ ها و سرمایه گذاران همدیگر را پیدا نمی کنند؟+فیلم

با وجود اینکه سرمایه گذاران به دنبال پیدا کردن استارتاپ ها هستند تا روی آنها سرمایه گذاری کنند، و استارتاپ ها نیز به دنبال سرامیه گذاران همه جا را جستجو می کنند اما هیچکدام همدیگر…
مطالعه مطلب ...