مرور برچسب

دونیت

همسوی چهارم

در همسوی تابستانه قرار است جعفر امامی (بنیانگذار صنایع نساجی دکاموند)، هادی فرنود (بنیانگذار استارتاپ کاموا و همفکر تهران) و محی سنیسل (بنیانگذار استارتاپ دونیت) حاضر شوند. امامی…
مطالعه مطلب ...