مرور برچسب

دوره تثبیت

آغاز دوره تثبیت

ما باید تغییر کنیم، وقتی از تغییر می‌گوییم، منظور تغییر به معنای عرف متداول نیست. مگر می‌شود آدمی یا یک کسب‌و‌کار در طول سال تغییر نکند و ‌پوست نیندازد. می‌خواهم از یک تغییر…
مطالعه مطلب ...