مرور برچسب

دانشگاه شهید بهشتی

در حاشیه یلدا

در همایش یلدای کارآفرینی اکبرهاشمی، مدیر مسئول هفته‌نامه شنبه و مدیر برگزاری همایش ضمن پوزش از شرکت‌کنندگان به خاطر دریافت هزینه توضیح داد دانشگاه شهید بهشتی مبلغ 65 میلیون تومان…
مطالعه مطلب ...