مرور برچسب

خلاقیت

پیش‌خور استارتاپی!

حرف‌هایی که در این نوشتار می‌خواهم بزنم، حرف‌های آخر سال و در مورد سال آتی است و باید در شماره اسفند شنبه نگاشته می‌شد، اما معتقدم ما هم باید «پیش‌خور استارتاپی» داشته باشیم.
مطالعه مطلب ...

آسیب‌شناسی نو‌آوری در اکوسیستم استارتاپی ایران

اما اینکه چقدر فضای این اکوسیستم با پارامترهای نوآورانه و فضای خلاق، هم‌سویی دارد، تامل و بررسی بیشتری را می‌طلبد‌. با تغییر فضای نو‌آوری در کسب‌و‌کار‌ها از حالت بسته به‌سمت فضای…
مطالعه مطلب ...