مرور برچسب

خرید اینترنتی

برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌و‌کار اینترنتی

انتخابات دور جدید هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌و‌کار اینترنتی برگزار می‌شود. با تمام شدن دور اول فعالیت انجمن صنفی کسب‌و‌کار اینترنتی، انتخابات برای مشخص‌شدن هیات مدیره دوم…
مطالعه مطلب ...