مرور برچسب

حمل و نقل

استنباط الگوهای سفرهای شهری از داده‌های تلفن همراه

این مدل‌ها عمدتا بر مبنای تحقیقات روی عادات سفر شهروندان به‌وجود می‌آید. اما انجام تحقیق و تحلیل نتایج آن‌ها، پرهزینه و زمانبر است؛ ممکن است فاصله بین تحقیقات و نظرسنجی‌ها بیش از…
مطالعه مطلب ...