مرور برچسب

تیم‌سازی

محتوای ارزش‌آفرین

به منظور معرفی و توسعه مفهوم ارزش‌آفرینی محتوا و ارائه خدمات مبتنی بر آن‌ و همچنین با هدف ایجاد یک محیط سازنده برای خلق و پرورش ایده‌های کارآفرینانه، شتاب‌دهنده «تاب تک» با حمایت و…
مطالعه مطلب ...