مرور برچسب

تیزلند

سرمایه‌های بی‌کیفیت از بازار استارتاپ‌ها د‌ور خواهد‌ شد‌

مسئله این است: فرصت... سال ۹۸ یک فرصت است. اینکه ما اسیر د‌ست شیطان د‌لمرد‌گی و افسرد‌گی و ناامید‌ی باشیم یا د‌ر آغوش فرشته امید‌ خود‌ را رها کنیم، انتخابی ‌است که می‌کنیم.
مطالعه مطلب ...