مرور برچسب

تپسی

سفرهای دوره ای، روشی برای استفاده از استعدادهای درون‌سازمانی

داشتن یک تیم خوب یک موضوع است و به‌کارگیری توانایی‌های اعضای آن تیم یک موضوع دیگر. بسیارند شرکت‌هایی که مستعدترین افراد را استخدام می کنند ولی از ذهن و تخصص‌ آنان آنچنان که باید،…
مطالعه مطلب ...