مرور برچسب

تصمیم گیری

تیم باشیم یا گروه؟

 درک تیمی: در یک گروه، اعضا فکر می‌کنند که آن‌ها فقط به دلایل اداری یک گروه را تشکیل داده‌اند و مسئولیتی در قبال بقیه اعضا ندارند. اما اعضای یک تیم، استقلال همدیگر را به رسمیت…
مطالعه مطلب ...