مرور برچسب

بیت کوین

بیت کوین را چگونه می‌توان معامله کرد؟ از سود و ضرر بیت‌کوین چه می‌دانیم؟

ماین کردن یا استخراج بیت‌کوین تنها راه برای داشتن این رمزارزها نیست. در حقیقت ماین کردن بیت‌کوین کار سخت و هزینه‌بری است که زمان و انرژی زیادی از شما می‌گیرد. باید نرم‌افزار و…
مطالعه مطلب ...

مرد‌‌ی که شیفته اینترنت و البته عد‌‌الت است!

پس از این معامله، جرمی مد‌‌یر فناوری ارشد‌‌ مکرومد‌‌یا شد‌‌ و د‌‌ر آنجا به توسعه پلتفرم ام‌ایکس مکرومد‌‌یا (مجموعه‌ای از ابزارهای نرم‌افزاری و سرورها با هد‌‌ف ارائه اپلیکیشن‌های…
مطالعه مطلب ...