مرور برچسب

بورس

مراسم آغاز به کارصندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

اين صندوق با ١٠ميليارد تومان كارش را آغاز كرد. زرنوخي رييس هيات مديره وي سي هاي ايران ورود صندوق هاي جسورانه به بورس و همايش يلداي كار آفرينان استارتاپي را بعنوان مهمترين اتفاقات…
مطالعه مطلب ...