مرور برچسب

بلوتوث

فناوری پوشیدنی که تهدیدهای نامرئی را شناسایی می‌کند

دستگاه‌های پوشیدنی اغلب روی نظارت بر آنچه در داخل بدن ما اتفاق می‌افتد، تمرکز می‌کنند اما موضوعات جالب دیگری نیز در این حوزه وجود دارد. در اینجا می‌خواهیم به دستگاه‌های نظارت محیطی…
مطالعه مطلب ...

فناوری دستگاه‌های پوشیدنی تهدیدات نامرئی را شناسایی می‌کند

دستگاه‌های پوشیدنی اغلب بر روی آنچه درون بدن ما اتفاق می‌افتد تمرکز می‌کنند، اما بسیاری امور در اطراف بدن ما رخ می‌دهند. در اینجا ابزاری را معرفی می‌کنیم که محیط را بررسی می‌کند و…
مطالعه مطلب ...