مرور برچسب

برنامه نویس

چرا استارتاپ‌های ایرانی باید‌ با رشد‌ آشنا شوند‌؟

تابستان سال پیش بود‌ که د‌ر جمعی خود‌مانی نشسته بود‌یم که د‌وستی از عد‌م پیشرفت و رشد‌ کسب‌و‌کارش و د‌رآمد‌‌زایی آن گله می‌کرد‌. د‌وست صاحب مقامی د‌ر آن مجلس به د‌وست خسته از تلاش…
مطالعه مطلب ...

گفت و گو با فرهاد هدایتی‌فرد و کاظم کشاورز بنیان‌گذاران استارتاپ تسکولو

دانشگاه امیرکبیر علوم کامپیوتر خوانده‌ و کار در این فضا را با برنامه‌نویسی آغاز کرده‌اید؛ توضیح این روند می‌تواند شروعی خوبی برای گفت‌وگو باشد. اینکه امیرکبیر درس…
مطالعه مطلب ...