مرور برچسب

بازی‌های دیجیتال

گردایه بهار ۹۶

«گردایه» گزارشی آماری است که فصول مختلف آن نیاز به بررسی دقیق و تحلیلی دارد. پژوهشگران مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک) در چند ماه گذشته با رصد وضعیت بازار جهانی و…
مطالعه مطلب ...