مرور برچسب

اینترنت_اشیا

پاولوک: مچ‌بندی که اگر بیش از حد خرج کنید به شما شوک الکتریکی می‌دهد!

این روزها خرج کردن زیاد یکی از دردسرهای هر شهروندی است.یک شرکت نرم‌افزاری انگلیسی از نظریه شرطی کردن رفتاری استفاده کرده ‌تا روشی را ایجاد کند که از طریق آن افراد بتوانند حساب‌های…
مطالعه مطلب ...