مرور برچسب

اکوسیستم نوآوری

دوشنبه‌های استارتاپی،‌فرصتی جدید برای ایده‌های پول‌ساز

صندوق نوآوری و شکوفایی در ساختار هم‌سرمایه‌گذاری خود به‌منظور افزایش انعطاف‌پذیری و حمایت حداکثری از اکوسیستم نوآوری کشور و ظرفیت‌سازی نهادی در این اکوسیستم، مدلی را طراحی کرده است…
مطالعه مطلب ...