مرور برچسب

امیرعلی مهاجر

خوشحالم برگشتم ایران

از بعضی‌ها در همان برخورد اول خوشت می‌آید؛ مبادی آداب و آراسته و خوش‌صحبت. چند بخش‌ از دفتر بزرگ و پر از نیروهای جوان‌شان را به من نشان می‌دهد. بارها از اینکه نیروهای خانم زیادی در…
مطالعه مطلب ...