مرور برچسب

اضطراب

سبک زندگی استارتاپی: این روزها با همکارانتان زیاد دعوا می‌کنید؟

فکر می‌کنید دو نفر در سرتان زندگی می‌کنند... یکی آرام و منطقی است و یکی مدام منفی‌بافی می‌کند. یکی دنبال ایجاد آشوب در سرتان است و یکی می‌خواهد آرامش کند. اگر چنین حالی دارید،…
مطالعه مطلب ...

سبک زندگی استارتاپی: وقت‌هایی که نباید‌ تصمیم بگیرید‌

اگر فشار کارهای آخر سال اضطرابتان را بیشتر کرد‌ه، اگر زند‌گی‌تان بر وفق مراد‌تان پیش نمی‌رود‌ و اگر احساس می‌کنید‌ حتی د‌ر زند‌گی خانواد‌گی‌تان همه چیز آنطور که انتظار د‌ارید‌ سر…
مطالعه مطلب ...

اضطراب در می‌زند!

تا به حال بارها برای آرام کردن قلبی که تند‌تر از حالت معمول می‌زند، سراغ متخصص قلب رفته‌اید؟ پزشکتان گفته که قلب شما مثل ساعت کار می‌کند و اثری از گرفتگی عروق یا مشکلاتی از این دست…
مطالعه مطلب ...