مرور برچسب

اشتراک گذاشتن

حالا وقت کار است

با همین روش به انجام کار ادامه دهید و کارها را از backlog به sprint منتقل کنید، تا جایی که احساس کنید برای آن دوره از کل توان تیم‌تان استفاده کرده‌اید. فراموش نکنید که هرکدام از…
مطالعه مطلب ...