مرور برچسب

استارتاپ

دعوت از استارتاپ‌ها برای همکاری با فدراسیون‌های ورزشی

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارند تا با پیوندزدن توانمندی‌های کسب‌وکارهای نوپا و بازار تقاضای خدمات عمومی، نسبت به توسعه خدمات الکترونیکی در…
مطالعه مطلب ...