مرور برچسب

احساس خستگی و بی رمقی

سبک زندگی استارتاپی: وقتی خسته‌اید پله‌نوردی کنید

کارهایتان روی هم انبار شده اما احساس خستگی و بی‌رمقی در میانه روز، شما را از انجام‌دادنشان باز‌می‌دارد؟ در این شرایط چه راهی را امتحان می‌کنید؟ احتمالا یک فنجان چای پررنگ یا قهوه…
مطالعه مطلب ...