مرور برچسب

آگهی تبلیغاتی

کمپینی با حس نوستالژی

تلفیق دو سده و یا به بیان دیگر، ایجاد یک پل میان گذشته و آینده مهم‌ترین نکته‌ای است که در این تبلیغ وجود دارد؛ نکته‌ای که در عین حال یک کنتراست جالب توجه را نیز ایجاد کرده است.
مطالعه مطلب ...