مجموعه کامل ویدئوهای یلدا سامیت 98

200,000 تومان

مجموعه کامل ویدئوهای یلدا سامیت 98

200,000 تومان

عنوان پنل ها:

– آینده سرمایه گذاری در کسب و کار های اینترنتی

– بانوان کارآفرین

– پنل شکست(تجربه شکست از زبان آنها که این راه را طی کرده‌اند)

– فناوری‌های آینده به زبان ساده

– سخنرانی انگیزشی بنیانگذار علی بابا

– تجربه های استارتاپی(آریا مدتور ، طنین و رادین)

– هم‌بنیانگذار تپسی از معنای زندگی می گوید