بهروز حاجیان تهرانی؛هم بنیان‌گذار سیناپس یلدا_2021

110,000 تومان

بهروز حاجیان تهرانی
بهروز حاجیان تهرانی؛هم بنیان‌گذار سیناپس یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: بهروز حاجیان

سمت: هم بنیانگذار سیناپس

مدت زمان تقریبی: 17دقیقه