هم‌بنیان‌گذار تپسی از معنای زندگی می‌گوید

43,000 تومان

هم‌بنیان‌گذار تپسی از معنای زندگی می‌گوید

43,000 تومان

افراد حاضر در پنل:

میلاد منشی‌پور هم بنیاگذار تپسی

مباحث مطرح شده در این پنل:

– مرز بین خوشحالی و رضایت

– در این شرایط نامعلوم ادامه مسیر را درپیش بگیریم یا تغییر مسیر

– در دوراهی ماندن یا مهاجرت