سهیل عباسی، معاون نوآوری و کارآفرینی هم‌آوا یلدا_2021

110,000 تومان

سهیل عباسی
سهیل عباسی، معاون نوآوری و کارآفرینی هم‌آوا یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: سهیل عباسی

سمت: معاون نوآوری و کارآفرینی هم‌آوا

مدت زمان تقریبی:16دقیقه