گلرخ داوران، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل اسنپ‌دکتر یلدا_2021

110,000 تومان

گلرخ داوران
گلرخ داوران، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل اسنپ‌دکتر یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت 1400

ارائه دهنده: گلرخ داوران

سمت: هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل اسنپ‌دکتر

مدت زمان تقریبی: 9 دقیقه