گفت و گوی سعید محمدی، بنیانگذار دیجی کالا و محمد خلج، مدیرعامل اسنپ در یلدا_1400

150,000 تومان

سعید محمدی
گفت و گوی سعید محمدی، بنیانگذار دیجی کالا و محمد خلج، مدیرعامل اسنپ در یلدا_1400

150,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: سعید محمدی و محمد خلج

سمت: بنیانگذار دیجی کالا و  مدیرعامل اسنپ

مدت زمان: 62دقیقه