چگونه استراتژی رقابتی مناسب را انتخاب کنیم؟(صفر تا صد یک مدیر استارتاپی)

56,700 تومان

ناموجود