چگونه استراتژی رقابتی مناسب را انتخاب کنیم؟(صفر تا صد یک مدیر استارتاپی)

56,700 تومان

چگونه استراتژی رقابتی مناسب را انتخاب کنیم؟(صفر تا صد یک مدیر استارتاپی)

56,700 تومان

شما در این دوره چه می آموزید:

– یکی از عوامل برتری در رقابت بی توجهی به رقابت است

– ارزش آفرینی و توجه به نیاز مشتری همیشه میتواند یک مزیت رقابتی باشد

– یافتن بازار هدف و تمرکز بر آن کلید پیروزی بر هر رقابتی است