موفقیت در جذب سرمایه به چه عواملی بستگی دارد؟(صفر تا صد یک مدیر استارتاپی)

108,000 تومان

موفقیت در جذب سرمایه به چه عواملی بستگی دارد؟(صفر تا صد یک مدیر استارتاپی)

108,000 تومان

شما در این دوره چه می آموزید:

– چگونه اسناد و گزارش های موردنیاز را برای ارایه به سرمایه گذار آماده کنید

– خوب و بدهای اینوستینگ وعوامل تاثیرگذار در جلب نظر سرمایه گذار

– نحوه اندازه گیری بازار، مزیت های رقابتی، ارزش برند

– انتخاب سرمایه گذار مناسب برای کسب و کار