موفقیت در جذب سرمایه به چه عواملی بستگی دارد؟(صفر تا صد یک مدیر استارتاپی)

108,000 تومان

ناموجود